Benvingut a JSaparellador

Inici


Missió

Som un despatx d’arquitectura tècnica que treballem principalment a la zona de Girona, amb possibilitat d’arribar a la resta de Catalunya.

Els serveis que oferim estan relacionats amb la vivenda i el seu entorn: Direcció d’execució material, coordinacions de seguretat, projectes diversos, amidaments i pressupostos, certificats energètics, cèdules d’habitabilitat, gestió integral d’obres, rehabilitacions…


Valors

Els valors de l’empresa es fonamenten en la satisfació del client, i per poder aconseguir-la cal treballar amb rigor, realitzant treballs de qualitat i ajustant el temps de realització de la tasca encomanada a les necessitats del client.

L’empresa comparteix espai de treball amb altres companys de múltiples disciplines relacionades professionalment. Aquest fet fomenta l’aprenentatge continuat i les sinergies que es creen fomenten la competitivitat de l’empresa.


Visió

Som una empresa amb una base sòlida de més de 15 anys d’experiència en el sector que volem consolidar la nostra posició al mercat, adaptant-nos a les necessitats de la societat.


Què ens diferencia dels nostres competidors?

La principal diferència amb els competidors és el servei integral que oferim al client. Disposem d’una àmplia xarxa de tècnics i proveïdors de confiança on trobarem els més adients per realitzar el seu projecte, en el cas que ho necessiti.


GALERIA

Rehabilitació de vivenda unifamiliar a Sant Dalmai (Gironès)


Reforma habitatge unifamiliar a Begur (Baix Empordà)


Vivenda unifamiliar d’obra nova a Calonge (Baix Empordà)


Formació d’escala interior a Girona


Vivenda unifamiliar d’obra nova a Fontclara (Baix Empordà)


Vivenda unifamiliar a Girona


Reforma de masia a la Pera (Baix Empordà)


Centre termal a Jafre (Baix Empordà)


Vivenda unifamiliar a Rosamar (Baix Empordà)


Caseta de control d’accés a Vilarodona (Tarragona)

Conjunt de 4 edificis plurifamiliars de 64 habitatges a St. Coloma de Cervelló (B. Llobregat)


6 vivendes unifamiliars a Roses (Alt Empordà)


Vivenda d’obra nova a Platja d’Aro (Baix Empordà)


Vivenda d’obra nova a Begur (Baix Empordà)


Rehabilitació de dúplex a Begur (Baix Empordà)


Piscina exterior d’ús privat a Bescanó


Vivenda unifamiliar a Begur


Vivenda unifamiliar a Ullastret

Rehabilitació de vivenda unifamiliar a Arenys de Munt (Barcelona)

Serveis

Des de JSaparellador s’ofereixen treballs relacionats amb l’arquitectura tècnica, essent els més habituals els que es relacionen:

– Cèdules d’habitabilitat
– Certificats energètics
– Aixecament de plànols
– Auditories de projecte
– Planificació d’obres
– Direccions d’execució material  i coordinacions de SS
– Amidaments i pressupostos
– Estudis de viabilitat economico-financera
– Control de costos i gestió d’obra
– Projectes de reforma, de coberta, de piscina i de bastides.
– Assessorament tècnic a promotores, constructores i particulars
– Estudis i plans de seguretat i salut
– Peritatges judicials

I un seguit més de tasques relacionades amb el sector


Què és la cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és un document expedit per l’Administració (Generalitat de Catalunya, Ajuntaments i Consell Comarcal) que acredita que un habitatge és apte per destinar a residir-hi persones. El tècnic competent (arquitecte tècnic o arquitecte) realitza una visita a la vivenda i emet un informe visat sobre les condicions d’habitabilitat de la vivenda. Aquest informe es tramita a l’administració que finalment expedeix la cèdula.

Obligatorietat

Tots els habitatges construïts amb anterioritat al desembre de 1980 han de disposar actualment de cèdula d’habitabilitat. Els habitatges construïts a partir de l’1 de gener de 1981 l’hauran de tenir abans de l’1 de gener del 2014.

Necessitat

Necessàriament s’ha de disposar de cèdula d’habitabilitat per llogar, vendre o cedir un habitatge, també és indispensable per a la contractació dels subministraments (aigua, gas, electricitat). La llei de l’habitatge determina l’obligatorietat de la cèdula i qualifica d’infracció greu llogar, vendre o cedir un habitatge que no compleixi les condicions d’habitabilitat relatives a la seguretat.

Durada

Les cèdules d’habitabilitat tenen una vigència de 15 anys. Les cèdules expedides amb anterioritat a l’any 2003 caduquen al cap de 10 anys.

Normativa

Llei sobre el dret a l’habitatge i Decret 141/2012 sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.


Certificat d’eficiència energètica d’habitatges usats

Des del dia 1 de juny de 2013, per vendre o llogar els habitatges o locals, obligatòriament s’ha de disposar del certificat d’Eficiència Energètica.
La finalitat és reduir el consum d’energia dels habitatges.

En què consisteix?

– El tècnic realitza una visita a l’habitatge i fa una avaluació del seu comportament energètic potencial (finestres, parets exteriors, aïllaments, calefacció, aigua calenta, orientacions, ombres, …).
– L’informe fixa la qualificació energètica de l’habitatge, que va de la A la G.
– Es proposen mesures per tal de millorar-ne el comportament energètic i la seva valoració econòmica.

Durada

· El certificat energètic tindrà una durada de 10 anys.

Qui l’expedeix?

– L’informe l’ha d’elaborar un arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer, i s’ha de presentar a la Generalitat de Catalunya de forma telemàtica que l’expedeix, enviant l’etiqueta de l’habitatge.

Treballs realitzats

JSaparellador es va iniciar al món laboral l’any 2001 treballant principalment per a empreses promotores. Al llarg dels anys ha anat col·laborant amb altres agents com empreses constructores, clients particulars, API’s, arquitectes, constructors, enginyers, comunitats de propietaris…

Entre els treballs realitzats destaquen els següents:

Vivendes unifamiliars i rehabilitacions a diverses poblacions de Girona

– Platja d’Aro
– Calonge
– Begur
– Fontclara
– La Bisbal d’Empordà
– Girona

Edificis plurifamiliars:

– Bloc de 54 habitatges i aparcaments a Sant Antoni de Calonge
– Bloc 64 habitatges i aparcaments a Palamós
– 3 blocs de 92 habitatges, aparcaments i locals comercials a Sant Antoni de Calonge
– 3 blocs de 166 habitatges i aparcaments a Roses
– 4 blocs de 64 habitatges, locals comercials i aparcaments a St Coloma de Cervelló
– Bloc de 55 habitatges, locals comercials i 2 plantes d’aparcaments Salt
– Bloc de 27 habitatges, locals comercials i aparcaments a Salt
– Bloc de 16 habitatges i 2 plantes soterrani a Sabadell

Altres treballs

– Col·laboració en la construcció de cases de luxe, hotels, i promocions immobiliàries
– Projecte d’enderroc i reforma de nau industrial a Sant Antoni de Calonge
– Estudis de seguretat de diverses construccions
– Cèdules d’habitabilitat i certificats energètics
– Estudis de viabilitat immobiliària
– Peritatges

Contacte

JSaparellador – Joan Antoni Sosa

  • Adreça :
    Carretera Antiga d’Amer, 10-12 2on D – 17007 Girona
  • E-mail :
    jsaparellador@gmail.com
  • Telèfons :
    659 86 78 21 – 972 22 19 99

Blog

Els murs de gabions

Els murs de gabions són un sistema de contenció de terres que proporcionen un acabat final. Es tracta d’un sistema de gàbies formades per malla d’acer galvanitzat de…