Inici


Missió

Som un despatx d’arquitectura tècnica que treballem principalment a la zona de Girona, amb possibilitat d’arribar a la resta de Catalunya.

Els serveis que oferim estan relacionats amb la vivenda i el seu entorn: Direcció d’execució material, coordinacions de seguretat, projectes diversos, amidaments i pressupostos, certificats energètics, cèdules d’habitabilitat, gestió integral d’obres, rehabilitacions…


Valors

Els valors de l’empresa es fonamenten en la satisfacció del client, i per poder aconseguir-la cal treballar amb rigor, realitzant treballs de qualitat i ajustant el temps de realització de la tasca encomanada a les necessitats del client.

L’empresa comparteix espai de treball amb altres companys de múltiples disciplines relacionades professionalment. Aquest fet fomenta l’aprenentatge continuat i les sinergies que es creen fomenten la competitivitat de l’empresa.


Visió

Som una empresa amb una base sòlida de més de 20 anys d’experiència en el sector que volem consolidar la nostra posició al mercat, adaptant-nos a les necessitats de la societat.


Què ens diferencia dels nostres competidors?

La principal diferència amb els competidors és el servei integral que oferim al client.

Oferim un servei de control exhaustiu de les obres, amb recopilació de les dades tractades a les visites d’obra mitjançant actes complertes.

Disposem d’una àmplia xarxa de tècnics i proveïdors de confiança on trobarem els més adients per realitzar el seu projecte, en el cas que ho necessiti.

Des de l’any 2018 estem aplicant mesures respectuoses amb el medi ambient, com l’eliminació de paper. Pràcticament tots els tràmits i revisió de documents es realitza amb mitjans telemàtics, a través d’ordinadors i tauletes.