Inici


Missió

Som un despatx d’arquitectura tècnica que treballem principalment a la zona de Girona, amb possibilitat d’arribar a la resta de Catalunya.

Els serveis que oferim estan relacionats amb la vivenda i el seu entorn: Direcció d’execució material, coordinacions de seguretat, projectes diversos, amidaments i pressupostos, certificats energètics, cèdules d’habitabilitat, gestió integral d’obres, rehabilitacions…


Valors

Els valors de l’empresa es fonamenten en la satisfació del client, i per poder aconseguir-la cal treballar amb rigor, realitzant treballs de qualitat i ajustant el temps de realització de la tasca encomanada a les necessitats del client.

L’empresa comparteix espai de treball amb altres companys de múltiples disciplines relacionades professionalment. Aquest fet fomenta l’aprenentatge continuat i les sinergies que es creen fomenten la competitivitat de l’empresa.


Visió

Som una empresa amb una base sòlida de més de 15 anys d’experiència en el sector que volem consolidar la nostra posició al mercat, adaptant-nos a les necessitats de la societat.


Què ens diferencia dels nostres competidors?

La principal diferència amb els competidors és el servei integral que oferim al client. Disposem d’una àmplia xarxa de tècnics i proveïdors de confiança on trobarem els més adients per realitzar el seu projecte, en el cas que ho necessiti.