Els murs de gabions

jsaparellador-murdegabions

Els murs de gabions

Els murs de gabions són un sistema de contenció de terres que proporcionen un acabat final.

Es tracta d’un sistema de gàbies formades per malla d’acer galvanitzat de diferents mides d’obertura, amb pedres a l’interior.

Els gabions poden tenir diferents mides en funció dels esforços a suportar. Acostumen a tenir una llargada de 200cms i una secció de 100x100cms, però s’ajustaran aquestes mides segons les tramades.

Per a executar el mur, primer cal fer una excavació del terrent per ancorar 10cms el gabió. En el cas que el terreny sobre el que es recolza el gabió no sigui l’adient, s’anirpa a buscar ek ferm i s’emplenarà amb formigó del tipus H-200 fins assolir la cota necessària.

Les malles es subministren a obra amb paquets i es monten “in situ”. Es munta la part inferior de la gàbia, s’aixequen les 4 parets del gabió i es col·loquen els tirants interiors que permeten suportar l’empenta de les pròpies pedres. A partir d’aquí es comença a emplenar la gàbia amb pedres amb l’ajuda d’un camió-grua i un pop. Una vegada omplert el gabió, es col·loca la malla superior com a tapa. Les unions entre les diferents malles es realitza amb filferro galvanitzat, amb l’ajuda d’un equip pneumàtic de lligat.

Una vegada muntat el gabió, cal col·locar un geotextil entre el gabió i les terres, així com el compactat de la part posterior del gabió en tongades de 30cms.

El sistema estructural funciona per gravetat. El pes del mur ha de ser superior a les emprentes de les terres.

Els murs de gabions es poden calcular.

Avantatges respecte el mut de formigó armat

  • Permet el drenatge a tota la superfície del mur.
  • No cal fonamentació
  • Econòmic (no cal fonamentació, ni revestiments exteriors ni impermeabilizació)
  • Es pot calcular
  • Muntatge ràpid
  • No cal fraguat del formigó

Inconvenients:

  • Els gabions ocupen un espai en planta major a un mur de contenció
  • Aspecte estètic en funció de la pedra escollida
  • Alçada limitada

Joan Sosa, arquitecte tècnic, el 13 de gener de 2017

JSaparellador – www.jsaparellador.com

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s