Blog

Els murs de gabions

Els murs de gabions són un sistema de contenció de terres que proporcionen un acabat final. Es tracta d’un sistema de gàbies formades per malla d’acer galvanitzat de…